Accountancy

Uw jaarrekening is een essentieel verantwoordingsstuk van uw onderneming. Voor BV’s bent u wettelijk verplicht om deze op te stellen. Ook voor andere soorten ondernemingen is het raadzaam om deze op te stellen. De jaarrekening is gebaseerd op uw financiële administratie en is het financiële rapport van uw onderneming. Hiernaast is uw jaarrekening ook van belang voor de belastingdienst, uw bank en andere belanghebbenden bij uw onderneming. De Rekenmeester is een specialist als het om uw jaarrekening gaat

Indien u vaker dan één keer per jaar behoefte heeft aan cijfers, dan kunnen wij tussentijdse cijfers opstellen. U blijft dan continu op de hoogte van de ontwikkeling van uw onderneming. Ook kunnen we, samen met u, prognoses opstellen en deze prognoses toetsen aan de werkelijk behaalde resultaten. Hiermee worden uw cijfers essentiële informatie voor uw beleidsbeslissingen. De Rekenmeester kan u hierbij van dienst zijn.

“U blijft dan continu op de hoogte van de ontwikkeling van uw onderneming.”

Afspraak maken

Diensten

Accountancy

Uw jaarrekening is een essentieel verantwoordingsstuk van uw onderneming. Voor BV’s bent u wettelijk verplicht om deze op te stellen. Ook voor…

Lees Verder >

Tips & Advies

Fiscaal Actueel 2018, nr. 4

In deze uitgave van Fiscaal Actueel onder andere: Pakket Belastingplan 2019Op Prinsjesdag 2018 werden maar liefst acht fiscale wetsvoorstellen gelanceerd die allemaal…

Lees Verder >

Organisatie

Werkwijze

Iedere klant van de Rekenmeester heeft een vast aanspreekpunt. Deze persoon is betrokken, creatief en doortastend. Hiernaast kan hij ook nog uitstekend…

Lees Verder >