Disclaimer

Deze website heeft uitsluitend een informatief karakter, Wij streven ernaar om de informatie op deze website voortdurend te onderhouden, maar wij kunnen er niet voor instaan dat de inhoud op het moment van raadplegen nog steeds juist, volledig en actueel is. Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van handelen of nalaten daarvan op grond van de inhoud van deze website.

De informatie op deze website heeft een algemeen karakter en kan niet op elke situatie toepast worden. Het verdiend dan ook aanbeveling, indien u denkt dat de informatie op deze website op u van toepassing is, contact met ons op te nemen.

Deze website bevat onder meer links door middel waarvan de bezoeker andere websites kan raadplegen. Deze andere websites zijn niet door ons opgesteld noch zijn ze door ons gecontroleerd, zodat wij niet verantwoordelijk zijn voor de inhoud van deze websites.

Diensten

Accountancy

Uw jaarrekening is een essentieel verantwoordingsstuk van uw onderneming. Voor BV’s bent u wettelijk verplicht om deze op te stellen. Ook voor…

Lees Verder >

Tips & Advies

Fiscaal Actueel 2018, nr. 4

In deze uitgave van Fiscaal Actueel onder andere: Pakket Belastingplan 2019Op Prinsjesdag 2018 werden maar liefst acht fiscale wetsvoorstellen gelanceerd die allemaal…

Lees Verder >

Organisatie

Werkwijze

Iedere klant van de Rekenmeester heeft een vast aanspreekpunt. Deze persoon is betrokken, creatief en doortastend. Hiernaast kan hij ook nog uitstekend…

Lees Verder >