Klokkenluidersregeling

Ingevolge heersende regelgeving dient de Rekenmeester te beschikken over een klokkenluidersregeling.

Deze regeling houdt in dat medewerkers en personen van buiten de organisatie zonder gevaar voor hun rechtspositie vermeende onregelmatigheden aan de orde kunnen stellen.

Deze regeling is van toepassing op de volgende situaties, waarbij de Rekenmeester en / of haar medewerkers zijn betrokken:

  • Een (dreigend) strafbaar feit
  • Een (dreiging van) vernietiging of manupilatie van informatie over voornoemd strafbaar feit
  • Een (dreiging van) bewust onjuist informeren
  • Een (dreigende) schending van wet- en / of regelgeving
  • Alle overige situaties die naar oordeel van de melder gemeld dienen te worden

U dient uw melding via de mail in te sturen. Binnen twee weken na ontvangst van de melding zullen wij de ontvangst bevestigen. Ook zullen wij u in deze bevestiging op de hoogte brengen van de verdere procedure, verdere afhandeling en de betreffende termijnen.

De rekenmeester garandeert de melder dat de melding geen invloed heeft op het functioneren van de melder binnen de organisatie van hetzij de onderneming als de Rekenmeester. Hiernaast garandeert de Rekenmeester dat de melding geschiedt onder volledige geheimhouding en vertrouwelijkheid. Dit geldt ook voor verdere correspondentie over de melding.

Mocht u liever anoniem melden, dan kunt u dit schriftelijk doen. U wordt dan verzocht een brief te sturen aan:

De Rekenmeester
T.a.v. klokkenluidersregeling
Zeelt 36
3648 HL Wilnis

Diensten

Accountancy

Uw jaarrekening is een essentieel verantwoordingsstuk van uw onderneming. Voor BV’s bent u wettelijk verplicht om deze op te stellen. Ook voor…

Lees Verder >

Tips & Advies

Fiscaal Actueel 2018, nr. 4

In deze uitgave van Fiscaal Actueel onder andere: Pakket Belastingplan 2019Op Prinsjesdag 2018 werden maar liefst acht fiscale wetsvoorstellen gelanceerd die allemaal…

Lees Verder >

Organisatie

Werkwijze

Iedere klant van de Rekenmeester heeft een vast aanspreekpunt. Deze persoon is betrokken, creatief en doortastend. Hiernaast kan hij ook nog uitstekend…

Lees Verder >