Klachtenregeling

De rekenmeester hecht aan tevreden relaties en we werken dan ook steeds aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Echter, wij zijn ook maar mensen en kunnen dus fouten maken. Indien u ontevreden bent over een van onze mensen of onze dienstverlening, dan verzoeken wij u om dit ons te laten weten. Wij nemen uw opmerkingen serieus en zoeken samen met u naar een passende oplossing.

U kunt telefonisch contact opnemen met de Rekenmeester om uw klacht kenbaar te maken. Hierbij is uw vaste aanspreekpunt een belangrijk persoon. Mocht u dat evenwel niet willen, dan kunt u ook via de mail een klacht indienen. Wij verzoeken u om dan de volgende gegevens te vermelden:

  • Uw bedrijfsnaam, naam
  • Uw telefoonnummer / e-mailadres
  • Omschrijving van de klacht
  • De naam van de medewerker tegen wie u een klacht indient
  • De reden waarom u een klacht indient
  • Wanneer de klacht is ontstaan

Binnen twee weken na ontvangst van de melding zullen wij de ontvangst bevestigen. Ook zullen wij u in deze bevestiging op de hoogte brengen van de verdere procedure, verdere afhandeling en de betreffende termijnen.

Diensten

Accountancy

Uw jaarrekening is een essentieel verantwoordingsstuk van uw onderneming. Voor BV’s bent u wettelijk verplicht om deze op te stellen. Ook voor…

Lees Verder >

Tips & Advies

Fiscaal Actueel 2018, nr. 4

In deze uitgave van Fiscaal Actueel onder andere: Pakket Belastingplan 2019Op Prinsjesdag 2018 werden maar liefst acht fiscale wetsvoorstellen gelanceerd die allemaal…

Lees Verder >

Organisatie

Werkwijze

Iedere klant van de Rekenmeester heeft een vast aanspreekpunt. Deze persoon is betrokken, creatief en doortastend. Hiernaast kan hij ook nog uitstekend…

Lees Verder >