De coöperatie als samenwerkingsvorm

Voor kleine ZZP-ers en andere ondernemers is samenwerken een must. Alleen samenwerken stelt hen daadwerkelijk in staat “grotere” opdrachten binnen te halen. Om op een goede manier samen te werken moeten er afspraken worden gemaakt, anders kan het op een vervelende manier geld gaan kosten. Nadenken over de juiste samenwerkingsvorm is dan ook aan te raden.

Om samen te werken is er een bepaalde structuur nodig. Je wilt helder hebben wat een ieders rechten en plichten zijn, maar ook richting de buitenwereld wil je als betrouwbare partner overkomen.

Voor een samenwerking zijn verschillende rechtsvormen mogelijk. Relatief bekend zijn de Vennootschap onder Firma (Vof), de BeslotenVennootschap (BV) en de Maatschap. Minder bekend is de coöperatie. Toch mag deze laatste zich in een steeds grotere belangstelling heugen.

Een coöperatie moet bij de notaris worden opgericht en wordt vervolgens ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De coöperatie heeft leden,deze leden kunnen vrijelijk in- en uittreden. Alle leden hebben evenveel stemrecht in de ledenvergadering. De coöperatie heeft geen minimumkapitaal.

Een aantal ZZP-ers of kleine ondernemers kunnen gezamenlijk een coöperatie oprichten. Als leden besturen ze gezamenlijk de coöperatie. Ieder lid houdt, naast zijn aandeel in de coöperatie, zijn eigen ondernemersactiviteiten. Zodra een groot project in het zicht komt kunnen de leden van de coöperatie gezamenlijk een offerte maken. De leden van de coöperatie verdelen het werk en de bijbehorende aansprakelijkheid.

Als het uiteindelijk tot een overeenkomst komt, dan gaat de opdrachtgever het contract aan met de coöperatie. De coöperatie factureert dus de opdrachtgever. De betrokken leden factureren de coöperatie voor de geleverde werkzaamheden en de coöperatie betaald deze facturen.

Voor de opdrachtgever betekend dit dat hij één aanspreekpunt heeft, namelijk de coöperatie, en niet de onderlinge afstemming tussen de verschillende ZZP-ers en/of ondernemers hoeft te regelen.

Als de coöperatie eenmaal bij de notaris is opgericht kan de ledenvergadering nieuwe leden aannemen en kunnen bestaande leden hun lidmaatschap opzeggen. De winstverdeling van de coöperatie kan eventueel naar rato van het werk dat elk der leden via de coöperatie heeft verricht.

Benieuwd of een coöperatie ook voor u aantrekkelijk kan zijn? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Diensten

Accountancy

Uw jaarrekening is een essentieel verantwoordingsstuk van uw onderneming. Voor BV’s bent u wettelijk verplicht om deze op te stellen. Ook voor…

Lees Verder >

Tips & Advies

Fiscaal Actueel 2018, nr. 4

In deze uitgave van Fiscaal Actueel onder andere: Pakket Belastingplan 2019Op Prinsjesdag 2018 werden maar liefst acht fiscale wetsvoorstellen gelanceerd die allemaal…

Lees Verder >

Organisatie

Werkwijze

Iedere klant van de Rekenmeester heeft een vast aanspreekpunt. Deze persoon is betrokken, creatief en doortastend. Hiernaast kan hij ook nog uitstekend…

Lees Verder >