Huwelijse voorwaarden, vergeet de (jaarlijkse) verrekening niet!

Vaak laten partners bij het opstellen van huwelijkse voorwaarden een verrekenbeding opnemen. Dit kan een finaal verrekenbeding zijn of een periodiek verrekenbeding.

In het geval van een finaal verrekenbeding worden alle eigendommen van een echtpaar verdeeld bij het eindigen van het huwelijk alsof er tussen hen een gemeenschap van goederen bestond. Deze bepaling is meestal van toepassing indien het huwelijk eindigt door het overlijden van een van de partners. In geval van scheiding zal er veelal sprake zijn van een periodiek verrekenbeding.

Bij een periodiek verrekenbeding is er veelal afgesproken dat de inkomsten van beide partners, na aftrek van de kosten van de huishouding, jaarlijks met elkaar worden gedeeld, de zogenaamde “overgespaarde inkomsten”. Welke inkomsten precies verdeeld moeten worden, wordt in de huwelijkse voorwaarden besproken. Wettelijk is hier niets over geregeld en is dus volledig afhankelijk wat de partners daar onderling over afgesproken hebben.

In de praktijk wordt het periodiek verrekenbeding vaak niet uitgevoerd. Het niet uitvoeren van verrekenbeding kan, met name in geval van scheiding, vervelende “ongewenste” gevolgen hebben. Indien u de jaarlijkse verrekening niet heeft gedaan, kan het gevolg zijn dat bij het einde van het huwelijk het totale vermogen (dus inclusief eventueel ondernemingsvermogen) als “overgespaarde inkomsten” moet worden gezien en dat dit dus tussen beide echtelieden moet worden verdeeld. Feitelijk komt dit dus neer op een “gemeenschap van goederen”.

Zoals uit voorgaande blijkt is het verstandig om de periodieke verrekening uit te voren. Het is ook verstandig de uitkomst van de verrekening schriftelijk vast te leggen. Mocht u al jaren vergeten zijn om te verrekenen, dan kunt u hier alsnog mee beginnen. Als eerste moeten dan wel de vergeten jaren worden verrekend en vastgelegd worden in een zogenaamde vaststellingsovereenkomst. Hierna kunt u de jaarlijkse verrekening weer gewoon uitvoeren. Mocht u al jaren niet verrekend hebben, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Diensten

Accountancy

Uw jaarrekening is een essentieel verantwoordingsstuk van uw onderneming. Voor BV’s bent u wettelijk verplicht om deze op te stellen. Ook voor…

Lees Verder >

Tips & Advies

Fiscaal Actueel 2018, nr. 4

In deze uitgave van Fiscaal Actueel onder andere: Pakket Belastingplan 2019Op Prinsjesdag 2018 werden maar liefst acht fiscale wetsvoorstellen gelanceerd die allemaal…

Lees Verder >

Organisatie

Werkwijze

Iedere klant van de Rekenmeester heeft een vast aanspreekpunt. Deze persoon is betrokken, creatief en doortastend. Hiernaast kan hij ook nog uitstekend…

Lees Verder >