Weet u nog wie uw (fiscale) partner is

Of u wel of geen partner heeft weet u natuurlijk zelf het beste. Of uw partner ook in fiscale zin uw partner is, is minder duidelijk. Het kan voor de belastingheffing voordelig zijn om een fiscaal partnerschap aan te gaan. Het kan echter ook zo zijn dat door een fiscaal partnerschap ineens allerlei regelingen van toepassing worden.De fiscale regels omtrent partnerschap zijn in 2010 ingrijpend gewijzigd en ook voor 2012 zijn er wijzigingen doorgevoerd. Gehuwden Als u getrouwd bent en niet van tafel en bed gescheiden, bent u fiscaal partner. Dit is nu zo en dat blijft ook zo. Samenwonenden Tot en met 2009 Voor samenwoners is het allemaal niet zo eenvoudig. Tot 2009 kan men veelal kiezen. Indien men woonachtig was op hetzelfde adres dan kon men al naar gelang de fiscale uitkomst kiezen om elkaars fiscale partner te zijn.Vanaf 2010

Vanaf 2010 is deze keuze niet meer mogelijk, dan bent u elkaars fiscale partner als:

 • u een geregistreerd partnerschap bent aangaan;
 • u als ongehuwd samenwonenden op hetzelfde adres staat ingeschreven bij de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, u allebei meerderjarig bent en u samen met uw partner een notarieel samenlevingscontract heeft afgesloten;
 • U als ongehuwd samenwonenden op hetzelfde adres staat ingeschreven bij de  gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens en u voldoet aan 1 van de volgende voorwaarden:
  • U hebt samen een kind
  • 1 van u heeft een kind van de ander erkend.
  • U bent bij een pensioenfonds aangemeld als pensioenpartners.
  • U bent samen eigenaar van een woning.

Vanaf 2012

De criteria zoals die thans gelden blijven in stand, maar daarnaast geldt er een verruiming voor samengestelde gezinnen. Als er op uw adres ook een minderjarig kind van één u beiden staat ingeschreven (samengesteld gezin) in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, is er verplicht sprake van fiscaal partnerschap. Er is wel een tegenbewijsregeling in het leven geroepen voor “normale” onderhuursituaties. Is er sprake van een “normale” onderhuursituatie dan bent u geen fiscaal partner van elkaar. Dit tegenbewijs kan bijvoorbeeld bestaan uit een schriftelijke huurovereenkomst die is afgesloten.

Echtscheiding of scheiding van tafel en bed

Bent u getrouwd of geregistreerd partner, en gaat u scheiden of uit elkaar? Dan kan het zijn dat u duurzaam gescheiden leeft. U bent elkaars partner tot het moment dat:

 • u of uw echtgenoot een verzoek tot echtscheiding of scheiding van tafel en bed heeft ingediend bij de rechter, en;
 • u niet meer samen staat ingeschreven op hetzelfde adres in de gemeentelijke basisadminstratie persoonsgegevens.

Ook kun je maar kiezen voor één fiscale partner per jaar. In geval van scheiding en samenwonen in één kalenderjaar is het echter mogelijk dat beide partners aan de voorwaarden voor fiscaal partnerschap voldoen. Er zijn dus twee fiscale partners in dat jaar, maar toch kan er slechts voor één fiscale partner gekozen worden.

Indien u niet meer weet wie uw fiscale partner is, dan kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen om uw fiscale situatie door te spreken.

Diensten

Accountancy

Uw jaarrekening is een essentieel verantwoordingsstuk van uw onderneming. Voor BV’s bent u wettelijk verplicht om deze op te stellen. Ook voor…

Lees Verder >

Tips & Advies

Fiscaal Actueel 2018, nr. 4

In deze uitgave van Fiscaal Actueel onder andere: Pakket Belastingplan 2019Op Prinsjesdag 2018 werden maar liefst acht fiscale wetsvoorstellen gelanceerd die allemaal…

Lees Verder >

Organisatie

Werkwijze

Iedere klant van de Rekenmeester heeft een vast aanspreekpunt. Deze persoon is betrokken, creatief en doortastend. Hiernaast kan hij ook nog uitstekend…

Lees Verder >