Goedkeuring achterwege laten van dividendnota’s

Als een in Nederland gevestigde vennootschap dividend uitkeert, dan is deze vennootschap verplicht een dividendnota uit te reiken.Deze verplichting geldt ook indien er geen dividendbelasting moet worden ingehouden en afgedragen. Het niet voldoen aan deze verplichting levert een verzuimboete op die maximaal € 4.920 kan bedragen.

Een dividendnota dient de volgende gegevens te bevatten:

  • Naam en adres van de uitkerende vennootschap;
  • Naam en adres van de ontvanger van het dividend;
  • Datum waarop het dividend ter beschikking is gesteld;
  • De omschrijving en het bedrag van de opbrengst;
  • Het bedrag van de eventueel ingehouden dividendbelasting
  • Dagtekening van de nota

De minister heeft echter goedgekeurd dat, in het geval er wordt uitgekeerd van een vennootschap aan een binnenlands- of buitenlands aanmerkelijk belanghouder (DGA), hier niet langer een dividendnota voor hoeft worden uitgereikt.

Deze versoepeling geldt ook voor die gevallen er geen dividendbelasting moet worden ingehouden, bijvoorbeeld als gevolg van de deelnemingsvrijstelling.

Voor de overige situaties dient er nog steeds een dividendnota te worden uitgereikt. Doet u dit niet, dan loopt u, zoals hierboven is gemeld, het risico op een aanzienlijke boete. De dividendnota hoeft niet op papier te worden verstrekt, maar kan ook elektronisch worden verstrekt.

Weet u niet zeker of u een dividendnota moet uitreiken, neem dan contact met ons op.

Diensten

Accountancy

Uw jaarrekening is een essentieel verantwoordingsstuk van uw onderneming. Voor BV’s bent u wettelijk verplicht om deze op te stellen. Ook voor…

Lees Verder >

Tips & Advies

Fiscaal Actueel 2018, nr. 4

In deze uitgave van Fiscaal Actueel onder andere: Pakket Belastingplan 2019Op Prinsjesdag 2018 werden maar liefst acht fiscale wetsvoorstellen gelanceerd die allemaal…

Lees Verder >

Organisatie

Werkwijze

Iedere klant van de Rekenmeester heeft een vast aanspreekpunt. Deze persoon is betrokken, creatief en doortastend. Hiernaast kan hij ook nog uitstekend…

Lees Verder >