Terugvragen buitenlandse BTW

Nederlandse BTW-ondernemers die in andere landen werkzaamheden verrichten,krijgen regelmatig buitenlandse BTW in rekening gebracht door ondernemers uit deze landen. Deze buitenlandse BTW kan in veel gevallen worden teruggevraagd. Zo kan het zijn dat de Nederlandse BTW-ondernemer verplicht is om in het buitenland BTW aangifte te doen. De in rekening gebrachte BTW kan,overeenkomstig de Nederlandse situatie, direct in mindering worden gebracht op de aangegeven bedragen. Vaker komt het echter voor dat u geen aangifte in het buitenland moet doen. In dat geval moet er een apart teruggaveverzoek worden gedaan om de buitenlandse BTW terug te vragen. Binnen de EU is deze teruggaaf wettelijk geregeld.

Voor het terugvragen van BTW uit andere EU-landen zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

  • Uw onderneming is in Nederland gevestigd.
  • U hoeft in het EU-land waar u BTW terugvraagt, geen aangifte omzetbelasting te doen.
  • U gebruikt de goederen en diensten ter zake waarvan u BTW terugvraagt voor BTW-belaste activiteiten.
  • De BTW is middels een juiste factuur aan u in rekening gebracht.
  • Het BTW-bedrag dat u terugvraagt bedraagt meer dan € 50 bij een periode van 1 jaar of € 400 bij een periode van (minimaal) 1 kwartaal.

De verzoeken tot teruggave van de buitenlandse BTW dienen elektronisch te worden ingediend. Dit verzoek dient bij de Nederlandse fiscus te worden ingediend. Deze stuurt het verzoek door naar de betreffende buitenlandse fiscus.

Het verzoek om teruggaaf kan worden ingediend tot 30 september van het jaar volgend op het jaar waarop de teruggave betrekking heeft. Het verzoek over 2010 moet derhalve voor 30 september 2011 gedaan zijn. De periode waarop het verzoek betrekking heeft moet minimaal 1 kwartaal bedragen en maximaal 1 jaar. Het buitenlandse EU-land dient in principe binnen 4 maanden na indiening van het verzoek een beslissing genomen hebben. Wilt u weten of u ook in aanmerking komt om buitenlandse BTW terug te vragen, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Diensten

Accountancy

Uw jaarrekening is een essentieel verantwoordingsstuk van uw onderneming. Voor BV’s bent u wettelijk verplicht om deze op te stellen. Ook voor…

Lees Verder >

Tips & Advies

Fiscaal Actueel 2018, nr. 4

In deze uitgave van Fiscaal Actueel onder andere: Pakket Belastingplan 2019Op Prinsjesdag 2018 werden maar liefst acht fiscale wetsvoorstellen gelanceerd die allemaal…

Lees Verder >

Organisatie

Werkwijze

Iedere klant van de Rekenmeester heeft een vast aanspreekpunt. Deze persoon is betrokken, creatief en doortastend. Hiernaast kan hij ook nog uitstekend…

Lees Verder >