Schenk eens een onderneming, bedrijfsopvolging versoepeld

Per 1 januari 2010 is de Wet Schenk- en Erfbelasting ingegaan. Onder deze nieuwe wet is het onder voorwaarden mogelijk om uw onderneming belastingvrij te
schenken aan bijvoorbeeld uw kinderen.

Hoe ziet de regeling er uit? Tot een waarde van de onderneming van € 1.000.000 is 100% vrijgesteld, indien de waarde meer is dan deze € 1.000.000 dan geldt
voor dit meerdere een vrijstelling van 83%. Ook het onroerend goed dat u vanuit privé ter beschikking stelt aan uw onderneming valt onder deze regeling en
kan dus fiscaalvriendelijk geschonken worden.

De waarde van uw onderneming dient de waarde in het economisch verkeer te zijn, welke bepaald dient te worden op basis van ‘going concern’. Indien u een
betaling verlangt, wordt deze voor de bepaling van de hoogte van de schenking niet in mindering gebracht op de aldus berekende waarde.

De regeling geldt alleen voor “echte” ondernemingen en niet voor beleggingsvennootschappen. Slechts 5% van het geschonken vermogen mag bestaan uit
beleggingen. De schenker dient de onderneming ten minste 5 jaar in bezit te hebben gehad en de verkrijger dient de onderneming ten minste 5 jaar voort te
zetten.

Indien u cumulatief preferente aandelen wilt schenken dan dient u aan aanvullende voorwaarden te voldoen. Deze aandelen moeten zijn ontstaan als gevolg van
de gefaseerde overdracht van een onderneming. Ook moeten deze aandelen worden geschonken aan kinderen die al een pakket aandelen van ten minste 5% in de
onderneming hebben. Anders is de faciliteit niet van toepassing.

Deze vorm van vermogensoverdracht kan een aanzienlijke belastingbesparing met zich mee brengen. Bent u ook benieuwd wat u kunt besparen. Graag rekenen wij
dat u voor. Neem hiervoor contact met ons op.

Diensten

Accountancy

Uw jaarrekening is een essentieel verantwoordingsstuk van uw onderneming. Voor BV’s bent u wettelijk verplicht om deze op te stellen. Ook voor…

Lees Verder >

Tips & Advies

Fiscaal Actueel 2018, nr. 4

In deze uitgave van Fiscaal Actueel onder andere: Pakket Belastingplan 2019Op Prinsjesdag 2018 werden maar liefst acht fiscale wetsvoorstellen gelanceerd die allemaal…

Lees Verder >

Organisatie

Werkwijze

Iedere klant van de Rekenmeester heeft een vast aanspreekpunt. Deze persoon is betrokken, creatief en doortastend. Hiernaast kan hij ook nog uitstekend…

Lees Verder >