Nieuw BTW percentage per 1 oktober 2012

Het algemene tarief wordt per 1 oktober 2012 verhoogd van19% naar 21%. Dit nieuwe tarief past u toe voor goederen en diensten die u levert vanaf 1 oktober. Bepalend is dus de leveringsdatum en niet de factuurdatum. Levert u goederen of diensten vóór 1 oktober dan moet u 19% BTW in rekening brengen, ook al factureert u na 30 september 2012.

Bij de levering van onroerende zaken geldt voor een aantal situaties een tegemoetkoming. Levert u een onroerende zaak na 30 september 2012 op grond van een overeenkomst die u voor 1 oktober 2012 hebt gesloten? Heeft u op grond van die overeenkomst één of meer termijnen van de vergoeding ontvangen voor 1 oktober 2012? Dan blijft voor die termijnen het 19% tarief gelden. Op de termijnen die op of na 1 oktober vervallen past u het 21% tarief toe.Voornoemde overgangsregeling geldt ook voor verbouwingen waarvoor voor 1 oktober 2012 een overeenkomst is afgesloten.
Levert u na 30 september 2012 een nieuwbouwwoning op grond van een koop/aannemingsovereenkomst die u voor 28 april 2012 hebt gesloten? Dan berekent over de som van de termijnen die voor 1 oktober 2012 zijn vervallen19% BTW en voor de termijnen die op of na 1 oktober 2012 vervallen moet u 21% BTW toepassen.

Bij servicecontracten en doorlopende abonnementen is de datum van de levering van de prestatie maatgevend. Vind de prestatie doorlopend plaats (bijvoorbeeld abonnementen) dan geldt voor de periode tot en met 30 september 2012 het tarief van 19%. Voor de periode daarna geldt het tarief van 21% BTW.
Als de prestatie niet doorlopend plaatsvindt maar slechts eenmaal per jaar, bijvoorbeeld onderhoudsabonnementen, dan is het tijdstip van de daadwerkelijke prestatie maatgevend. Wordt het onderhoud uitgevoerd voor 1 oktober, dan is moet u 19% BTW in rekening brengen. Als het onderhoud op of na 1 oktober wordt uitgevoerd dan geldt 21% BTW.

Mocht u toch nog vragen hebben ten aanzien van de komende BTW verhoging, aarzel dan niet op contact met ons op te nemen.

Diensten

Accountancy

Uw jaarrekening is een essentieel verantwoordingsstuk van uw onderneming. Voor BV’s bent u wettelijk verplicht om deze op te stellen. Ook voor…

Lees Verder >

Tips & Advies

Fiscaal Actueel 2018, nr. 4

In deze uitgave van Fiscaal Actueel onder andere: Pakket Belastingplan 2019Op Prinsjesdag 2018 werden maar liefst acht fiscale wetsvoorstellen gelanceerd die allemaal…

Lees Verder >

Organisatie

Werkwijze

Iedere klant van de Rekenmeester heeft een vast aanspreekpunt. Deze persoon is betrokken, creatief en doortastend. Hiernaast kan hij ook nog uitstekend…

Lees Verder >