Forse aftrekpost voor ZZP-er met huurwoning

Ondernemers die een gedeelte van hun huurwoning voor de onderneming gebruiken, kunnen het huurrecht tot hun ondernemingsvermogen rekenen. Dit zorgt voor een grote aftrekpost.

De rechtbank heeft bepaald dat in bepaalde situaties het huurrecht van een woning tot het ondernemingsvermogen kan worden gerekend. Dit is in ieder geval zo bij een zakelijk gebruik van 25% van de woning. Op grond van dit gebruik kan de belastingplichtige het huurrecht tot haar ondernemingsvermogen rekenen.

Het gevolg van deze keuze is dat alle kosten van de huurwoning, zoals huur, gebruikerslasten, etc. als zakelijke kosten in aftrek van de winst kunnen worden gebracht. Voor het woongenot moet echter een bijtelling bij de winst plaatsvinden van 1.4% van de WOZ-waarde.

In het geval waarvoor de rechter uitspraak moest doen bedroegen de kosten van de huurwoning € 9.251. Als bijtelling gold 1,4% van € 164.000. Per saldo leverde dit een aftrekpost op van € 6.955.

Benieuwd of deze regeling ook voor u van toepassing kan zijn? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Diensten

Accountancy

Uw jaarrekening is een essentieel verantwoordingsstuk van uw onderneming. Voor BV’s bent u wettelijk verplicht om deze op te stellen. Ook voor…

Lees Verder >

Tips & Advies

Fiscaal Actueel 2018, nr. 4

In deze uitgave van Fiscaal Actueel onder andere: Pakket Belastingplan 2019Op Prinsjesdag 2018 werden maar liefst acht fiscale wetsvoorstellen gelanceerd die allemaal…

Lees Verder >

Organisatie

Werkwijze

Iedere klant van de Rekenmeester heeft een vast aanspreekpunt. Deze persoon is betrokken, creatief en doortastend. Hiernaast kan hij ook nog uitstekend…

Lees Verder >